Sommarskolan Känsö

Laddar Evenemang

Känsö är en ö på 60 hektar i Göteborgs södra skärgård. Byggnaderna förvaltas av Fortifikationsverket och är i flera fall statliga byggnadsminnen sedan 10 november 1939.

En frivillig ungdomsavdelning bildades 1948 inom Älvsborgs kustartilleriregemente (KA 4). Syftet med denna var att ge ungdomar mellan 15-25 år en meningsfull fritidssysselsättning, försvarsupplysning och rekrytera till officersyrket. I utbildningen ingick sommarläger på Känsö med förarbevis för segel och motorbåt och kustskepparexamen. År 1977 öppnades utbildningen även för flickor.

Sen 1986 är Känsö också platsen för Sjövärnskårens årliga verksamheter under sommaren.

Ursäkta röran!

Vi bygger fortfarande...

Lagom till rekryteringen inför våra sommarskolor lanserar vi en sprillans ny hemsida som både är snygg, snabb och smart.

Vi har en del kvar att göra, det saknas några länkar och vi jobbar fortfarande på att fixa buggar. Just nu jobbar vi på:

Kårhemsidor
Webshop
Integrering med vårt medlemssystem.

Vi vill gärna höra dina synpunkter och du får gärna skicka ett mail till web@sjovarnskaren.se