Shopping Cart

No products in the cart.

Historia


1913
Sveriges första frivilliga motorbåtsflottilj bildas i Göteborg.

1913
1914
Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj bildas.

1914
1915
Östergötlands frivilliga motorbåtsflottilj bildas.

1915
1915
Riksorganisationen Sveriges frivilliga motorbåtskår (SFMK) bildas.

1915
1922
Västernorrlands och Karlskronas frivilliga motorbåtsflottilj bildas.

1922
1927
Södermanlands frivilliga motorbåtsflottilj bildas.

1927
1930
Första ungdomskursen (1 månad) på logementfartyget Freja i Hårsfjärden.

1930
1931
Södertörns frivilliga motorbåtsflottilj bildas.

1931
1931
Sommarkurser (1 månad) i Marstrand (arrangerades fram till 1934).

1931
1934
Kalmarsunds och Öresunds frivilliga motorbåtsflottiljer bildas.

1934
1937
Norra Smålands och Gefleborgs frivilliga motorbåtsflottiljer bildas.

1937
1940
Roslagens, Gotlands, Sydöstra Skånes, Vänerns, Norrbottens och Västerbottens frivilliga motorbåtsflottiljer bildas.

1940
1940
SFMK omorganiseras till militär sjövärnskår under flottan med 17 sjövärnsflottiljer.

Den privata utbildningen blir militär med rekryt- och underbefälsutbildning under värnplikt samt underofficers- och officersutbildning vid Sjökrigsskolan.

1940

1941
Sjövärnskåren (SVK) bildas. 

Utbildning av sjövärnsaspiranter bedrivs (3-årig utbildning med vinter och sommarkurser). Sjövärnskåren tillförs fem mindre minsvepare (SVK 1-5). Utbildning pågår fram till 1981.

1941
1943
Göteborgs och Stockholms sjövärnsförening bildas för att förvalta tillgångar från SFMK.

Kapital, fonder, fastigheter, båtar och öarna Krokholmen i Göteborg och Klockaruddsholmen i Stockholm.

1943
1973
Chefen för marinen föreslår att Sjövärnskåren ska medverka i marinens frivilligutbildning.

1973
1974
Sjövärnsföreningarnas Riksförbund, (SVF RF) bildas och blir av Kungl.

Majt:t upptagen som bidragsberättigad frivilligorganisation i Centralförbundet för Befälsutbildning (CFB).

1974
1981
Den militära sjövärnskåren upphör.


Namnändring till Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF). Uppgiften är som tidigare att bedriva frivillig vuxen- och ungdomsutbildning. Nordvästra Skånes Sjövärnskår bildas.

1981
1991
Vuxenutbildningen intensifieras.

Samarbetet med Kustartilleriets ungdomsverksamhet förstärks och sommarutbildningen för ungdom koncentreras till Lungön (Härnösand), Märsgarn (Stockholm), Karlskrona och Känsö (Göteborg).

1991
1992
Kustartilleriets befälsförening i Stockholm ansluter sig till SVK RF.

1992
2001
Sjövärnskåren blir en av 8 avtalsorganisationer.

2001
2006
Roslagens Sjövärnskår upptas i SVK RF.

2006
1/1/2019
SFMK emblem för skorsten och stäv på fartyg.

1/1/2019
1/1/2019
Sjöfartskontroll under andra världskriget.

1/1/2019
1/1/2019
Aspiranter övar roddexercis vid Sjövärnskårens aspirantskola i Finnhamn.

1/1/2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Aspiranter övar roddexercis vid Sjövärnskårens aspirantskola i Finnhamn.

Aspiranter övar roddexercis vid Sjövärnskårens aspirantskola i Finnhamn.

Sjöfartskontroll under andra världskriget

Sjöfartskontroll under andra världskriget

SFMK emblem för skorsten och stäv på fartyg.

SFMK emblem för skorsten och stäv på fartyg.