Shopping Cart

No products in the cart.

Historia

1913
Sveriges första frivilliga motorbåtsflottilj bildas i Göteborg.

1914
Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj bildas.

1915
Östergötlands frivilliga motorbåtsflottilj bildas.

1915
Riksorganisationen Sveriges frivilliga motorbåtskår (SFMK) bildas.

1915
Västernorrlands och Karlskronas frivilliga motorbåtsflottilj bildas.

1922
Södermanlands frivilliga motorbåtsflottilj bildas.

1930
Första ungdomskursen (1 månad) på logementfartyget Freja i Hårsfjärden.

1931
Södertörns frivilliga motorbåtsflottilj bildas.

1931
Sommarkurser (1 månad) i Marstrand (arrangerades fram till 1934).

1934
Kalmarsunds och Öresunds frivilliga motorbåtsflottiljer bildas.

1937
Norra Smålands och Gefleborgs frivilliga motorbåtsflottiljer bildas.

1940
Roslagens, Gotlands, Sydöstra Skånes, Vänerns, Norrbottens och Västerbottens frivilliga motorbåtsflottiljer bildas.

1940
SFMK omorganiseras till militär sjövärnskår under flottan med 17 sjövärnsflottiljer.

Den privata utbildningen blir militär med rekryt- och underbefälsutbildning under värnplikt samt underofficers- och officersutbildning vid Sjökrigsskolan.

1941
Sjövärnskåren (SVK) bildas. 

Utbildning av sjövärnsaspiranter bedrivs (3-årig utbildning med vinter och sommarkurser). Sjövärnskåren tillförs fem mindre minsvepare (SVK 1-5). Utbildning pågår fram till 1981.

1943
Göteborgs och Stockholms sjövärnsförening bildas för att förvalta tillgångar från SFMK.

Kapital, fonder, fastigheter, båtar och öarna Krokholmen i Göteborg och Klockaruddsholmen i Stockholm.

1973
Chefen för marinen föreslår att Sjövärnskåren ska medverka i marinens frivilligutbildning.

1974
Sjövärnsföreningarnas Riksförbund, (SVF RF) bildas och blir av Kungl.

Majt:t upptagen som bidragsberättigad frivilligorganisation i Centralförbundet för Befälsutbildning (CFB).

1981
Den militära sjövärnskåren upphör.


Namnändring till Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF). Uppgiften är som tidigare att bedriva frivillig vuxen- och ungdomsutbildning. Nordvästra Skånes Sjövärnskår bildas.

1991
Vuxenutbildningen intensifieras.

Samarbetet med Kustartilleriets ungdomsverksamhet förstärks och sommarutbildningen för ungdom koncentreras till Lungön (Härnösand), Märsgarn (Stockholm), Karlskrona och Känsö (Göteborg).

1992
Kustartilleriets befälsförening i Stockholm ansluter sig till SVK RF.

2001
Sjövärnskåren blir en av 8 avtalsorganisationer.

2006
Roslagens Sjövärnskår upptas i SVK RF.

2019
SFMK emblem för skorsten och stäv på fartyg.

2019
Sjöfartskontroll under andra världskriget.

Aspiranter övar roddexercis vid Sjövärnskårens aspirantskola i Finnhamn.