Kansliet sköter Sjövärnskårens operativa verksamhet på uppdrag av styrelsen. Verksamheten leds av Sjövärnskårens generalsekreterare och hanterar frågor som ekonomi, utbildning och relationer med exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och andra frivilliga försvarsorganisationer.

Sjövärnskårernas Riksförbunds kansli

Mats Hansson
Mats HanssonGeneralsekreterare
Telefon: 070-399 88 71
Kontaktperson för Musikkåren
Carl-Johan Tersmeden
Carl-Johan TersmedenRekryteringsansvarig
Telefon: 070-462 12 55
Britt-Inger Jöninger
Britt-Inger JöningerKanslisekreterare