Kansliet sköter Sjövärnskårens operativa verksamhet på uppdrag av styrelsen för Sjövärnskårernas Riksförbund. Verksamheten leds av Sjövärnskårens generalsekreterare och hanterar frågor som ekonomi, utbildning och relationer med exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och andra frivilliga försvarsorganisationer. Samordning och stöd till sjövärnskårer runt om i landet är också en viktig del av arbetet här.

Sjövärnskårernas Riksförbunds kansli

Staffan Forssell
Staffan ForssellGeneralsekreterare
Telefon: 072-341 45 05
Linnea Stake
Linnea StakeKanslichef
Telefon: 070-733 74 22
Carl-Johan Tersmeden
Carl-Johan TersmedenRekryteringsansvarig
Telefon: 070-462 12 55
Erika Lindström
Erika LindströmUtbildnings- och utvecklingsansvarig
Telefon: 070-462 12 54
Britt-Inger Jöninger
Britt-Inger JöningerAdministratör
Telefon: 070-462 12 52
Björn Almqvist
Björn AlmqvistFartyg/Båt- ansvarig
Telefon: 070-536 18 63
Åsa Wentzel
Åsa WentzelEkonom
Telefon: 070-462 12 56
Ellenor Jansson
Ellenor JanssonUtbildningshandläggare
Telefon: 070-462 12 53