Shopping Cart

No products in the cart.

Kansliet

Kansliet sköter Sjövärnskårens operativa verksamhet på uppdrag av styrelsen för Sjövärnskårernas Riksförbund. Verksamheten leds av Sjövärnskårens generalsekreterare och hanterar frågor som ekonomi, utbildning och relationer med exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och andra frivilliga försvarsorganisationer. Samordning och stöd till sjövärnskårer runt om i landet är också en viktig del av arbetet här.

Sjövärnskårernas Riksförbunds kansli

Staffan Forssell
Generalsekreterare
Epost
072-341 45 05
Linnea Stake
Kanslichef
Epost
070-733 74 22
Carl-Johan Tersmeden
Rekryteringsansvarig
Epost
070-462 12 55
Erika Lindström
Utbildnings- och utvecklingsansvarig
Epost
070-462 12 54
Britt-Inger Jöninger
Administratör
Epost
070-462 12 52
Björn Almqvist
Fartyg/Båt- ansvarig
Epost
070-536 18 63
Åsa Wentzel
Ekonom
Epost
070-462 12 56
Ellenor Jansson
Utbildningshandläggare
Epost
070-462 12 53