Sjövärnskåren använder DHL Reklam som leverantör av våra profilprodukter. Är det något du undrar om produkterna eller leveransen hänvisar vi till leverantören.

DHL Reklam
Tel: 08 – 630 06 42
Email: info@dhlreklam.com

Adress:
Leverantörsv. 2, 2tr.
Box 7048
187 11 TÄBY
SWEDEN

Fax: 08 – 630 06 78