Välkommen till Sjövärnskåren Stockholm – Sveriges största Sjövärnskår!

Sjövärnskåren Stockholm är en frivillig försvarsorganisation med marin inriktning som bedriver utbildning och föreningsverksamhet för såväl ungdomar som vuxna med ett maritimt intresse.

Kåren har omkring 800 medlemmar och vi rekryterar  vuxna till befattningar i Hemvärnet med marina uppgifter och ungdomar till Sjövärnskårens fina treåriga utbildning. Vi rekryterar också besättningar till kårens egna fartyg M/S Märsgarn och M/S Vitsgarn som enheter inom ramen för Frivilliga resursgrupper (FRG).
Sjövärnskåren Stockholm har sina rötter i såväl Stockholms Sjövärnskår som i Stockholms Kustartilleri- och Amfibiebefälsförening.