SVK 752 Märsgarn

SVK 752 Märsgarn är en 700-båt (f.d. 752 – HMS Willy). M/S Märsgarn tillhörde tidigare kursgården Märsgarn där den använts för bla mattransporter till ön. Under vintern 2014-2015 renoverades M/S Märsgarn på Kummelnäs varv i Nacka och blev MFI-godkänd under juni 2015. M/S Märsgarn har också varit på Tenö varv för översyn och har fått ett mindre pentry samt toalett installerad för att öka såväl uthållighet och räckvidd under övningar och utbildningar.

De senaste åren har M/S Märsgarn varit uthyrd till sommarskolorna på Märsgarn för att lösa mattransporterna till ön.

Båda 700-båtarna tas om hand av vår mycket engagerade båtgrupp, medlemmar i kåren som underhåller och renoverar båtarna kontinuerligt.

Längd överallt: 15,5 m
Bredd: 5,1 m
Djupgående: 2,2 m
Deplacement: 34 ton
Fart: 9,5 knop

SVK 751 Vitsgarn

Örlogsdagarna 2018

SVK 751 Vitsgarn är en 700-båt (f.d. 751 – HMS Viking). M/S Vitsgarn tillhörde Roslagens Sjövärnskår och innan dess tillhörde den KTHs undervattensteknik. M/S Vitsgarn har genomgått omfattande renoveringar på Tenö Varv, där också ett mindre pentry och toalett har installerats för att öka uthålligheten vid övningar och utbildningar.

Båda 700-båtarna tas om hand av vår mycket engagerade båtgrupp, medlemmar i kåren som underhåller och renoverar båtarna kontinuerligt.

Längd överallt: 15,5 m
Bredd: 5,1 m
Djupgående: 2,2 m
Deplacement: 34 ton
Fart: 9,5 knop

Valbåtar

Furholmen och Röholmen är kårens två valbåtar med plats för tio roddare och en styrare i varje, dessa är byggda i plast och kåren fick dem av SVK RF för att de ska användas vid sommarskolorna på Märsgarn. De genomgår just nu omfattande renovering, då konstruktionen har uppvisat stora brister efter några års användning.

Blåminarben

En f.d. minarbetsbåt som vi håller på att rusta upp och som ska användas som transportmedel till och från kårens hus Kårnästet på Märsgarn.