SVK 752 Märsgarn

SVK 752 Märsgarn är en 700-båt (f.d. 752 – HMS Viking). Märsgarn tillhörde tidigare kursgården Märsgarn där den använts för bla mattransporter till ön. Under vintern 2014-2015 renoverades Märsgarn på Kummelnäs varv i Nacka och blev MFI-godkänd under juni 2015. Märsgarn har också varit på Tenö varv för översyn.

Båda 700-båtarna tas om hand av vår mycket engagerade båtgrupp, medlemmar i kåren som underhåller och renoverar båtarna kontinuerligt.

Längd överallt: 15,5 m
Bredd: 5,1 m
Djupgående: 2,2 m
Deplacement: 34 ton
Fart: 9,5 knop

SVK 751 Vitsgarn

Örlogsdagarna 2018

SVK 751 Vitsgarn är en 700-båt (f.d. 751 – HMS Willy). Vitsgarn tillhörde Roslagens Sjövärnskår och innan dess tillhörde den KTHs undervattensteknik. Vitsgarn är planerad för slipdragning, skrovmätning och en del annat underhåll hos Tenö varv.

Båda 700-båtarna tas om hand av vår mycket engagerade båtgrupp, medlemmar i kåren som underhåller och renoverar båtarna kontinuerligt.

Längd överallt: 15,5 m
Bredd: 5,1 m
Djupgående: 2,2 m
Deplacement: 34 ton
Fart: 9,5 knop

Valbåtar

Furholmen och Röholmen är kårens två valbåtar med plats för tio roddare och en styrare i varje, dessa är byggda i plast och kåren fick dem från SVK RF för att de ska användas vid sommarskolorna på Märsgarn.

Blåminarben

En f.d. minarbetsbåt som vi håller på att rusta upp och som ska användas som transportmedel till och från kårens hus Kårnästet på Märsgarn.