BevB 65 Gråskär modifierades under 1987-1988 till BevB 70 standard, vilket innebar att ubåtsjaktförmågan utökades. 1995 lades hon upp på land i Härnösand där hon låg fram till 2001, då Södertörnsgruppen hemställde om att få använda henne i deras Hemvärnsverksamhet. 2005 blev Gråskär utrangerad och togs över av Södermanlands sjövärnskår och blev därmed SVK 06. Sommaren 2019 gjordes den senaste 6-årsöversynen.

TypBevakningsbåt
KlassBevakningsbåt typ 60
Fartygsnummer65
Historik
ByggnadsvarvBröderna Larsson varv och mekaniska verkstad, Kristinehamn
Sjösatt1960
Tekniska data
Längd21 m
Bredd5 m
Djupgående1,3 m
Deplacement28 ton
Maskin3 x Scania DSI 11 M20S
Fart17 knop
Bestyckning1 x KSP, minor