Roslagens Sjövärnskår är en av arton lokala kårer som finns runt vår kust. Vår flotta består av en tung trossfärja SVK 655 som vi använder för utbildning och transporter samt fyra operativa enheter, två Stridsbåt 90E, en räddningsskoter och en svävare som alla är stationerade i Hysingsvik strax söder om Norrtälje.

Med dessa enheter är vi en stor resurs inom Totalförsvaret i Roslagen. Vi har ett tätt samarbete med Räddningstjänsten i Norrtälje, Sjöfartsverket gällande sjöräddning, Kustbevakningen samt även i beredskapen kring Forsmarks kärnkraftverk. Vi har året runt besättningar som är beredda att lämna kaj inom 15 minuter och vi övar regelbundet tillsammans med andra sjöburna aktörer inom ramen för Totalförsvaret inför olika möjliga insatsscenarier till sjöss där många resurser kan behövas.

Utöver detta så bedriver vi utbildning i navigation och sjömanskap för både ungdomar och vuxna medlemmar.

Vi söker fler frivilliga till våra besättningar och är du boende i närområdet inom Norrtälje är du extra välkommen!

Men även om du inte kan vara jourbesättning är du varmt välkommen att bli medlem, kanske läsa någon av våra kurser och följa med ut i skärgården för att åka båt eller hjälpa till att mecka och ta hand om våra fartyg, alla behövs för att hålla verksamheten igång!

Vi tar tacksamt emot gåvor och stöd till vår verksamhet då vi själva får bekosta allt underhåll och materiel till våra båtar. Swish 123 359 75 64