Roslagens Sjövärnskår är den yngsta kåren och firade 10 år 2015.

Vi har två fartyg i aktiv verksamhet, Trossbåt SVK 655 Arn och Stridsbåt 90E SVK 104 Rosinante.

Med dessa fartyg bedriver vi utbildning i navigation och sjömanskap för både ungdomar och vuxna samt övar tillsammans med Sjöräddning, Kustbevakning, Polis, Lots, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) med flera aktörer inför olika möjliga insatsscenarier till sjöss där många resurser kan behövas.

Dessutom utför vi vid behov uppdrag åt Försvarsmakten och myndigheter.

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill bli medlem, kanske läsa någon av våra kurser och följa med ut i skärgården för att åka båt eller hjälpa till att meka och ta hand om våra fartyg!

På sociala medier finner du hittar oss Facebook under namnet Roslagens Sjövärnskår och på Instagram under namnet sjovarnskarenroslagen.

Bankgiro 5667-9921