Vi har två Stridsbåt 90E operativa största delen av året, stationerade i Hysingsvik utanför Norrtälje.  Med dessa utför vi såväl sjöräddningsuppdrag, sjuktransporter samt transporter åt Räddningstjänsten i Norrtälje. Utöver det har vi en Trossfärja, 655 som vi använder inom utbildning och ungdomsverksamhet.

Med dessa fartyg är vi en stor resurs inom Totalförsvaret i Roslagen. Vi har avtal med Räddningstjänsten i Norrtälje och samarbete med Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Polisen samt även i beredskapen kring Forsmarks kärnkraftverk. Vi har dygnet runt besättningar som är beredda att lämna kaj inom 15 minuter från larm och vi övar regelbundet tillsammans med andra sjöburna aktörer inom ramen för Totalförsvaret inför olika möjliga insatsscenarier till sjöss.

Utöver detta så bedriver vi utbildning i navigation och sjömanskap för både ungdomar och vuxna medlemmar.

Vi söker fler frivilliga till våra besättningar och är du boende i närområdet inom Norrtälje är du extra välkommen! Men även om du inte kan vara jourbesättning är du varmt välkommen att bli medlem, kanske läsa någon av våra kurser och följa med ut i skärgården för att åka båt eller hjälpa till att meka och ta hand om våra fartyg, alla behövs för att hålla verksamheten igång!

På sociala medier finner du hittar oss Facebook under namnet Roslagens Sjövärnskår och på Instagram under namnet sjovarnskarenroslagen.

Vi tar tacksamt emot gåvor och stöd till vår verksamhet då vi själva får bekosta allt underhåll och materiel till våra båtar. Bankgiro 5667-9921