SVK 104 – Rosinante

Stridsbåt 90 Enkel (Strb 90E) är en snabb och lätt persontransportbåt byggd i komposit, med en enkel motor och vattenjet. Inom Sjövärnskårens verksamhet används Stridsbåt 90E för främst för eftersök, sjuktransporter samt persontransporter.

 

 

Fakta
Längd:                 11,9m                                      Passagerare antal:     10 passagerare
Bredd:                  2,9m                                       Besättning:                   min 2st
Djupgående:       0,8m                                       Tankvolym:                   600 liter
Max fart:             +40 knop                                Aktionsradie:                200 nm
Motor:                  Scania, 14 liter / 625 hk     Byggd:                            1996
Framdrivning:    Vattenjet                                  Byggnadsmaterial       Kolfiberarmerad
Deplacement:     6,5 ton                                                                             vinylesterplast

SVK 655 – Arn

Trossbåt typ 600, oftast bara Trossbåt eller 600-båt, är en båt som används av den svenska marinen för att underhålla stridande förband genom att förse dem med olika typer av materiel. Trossbåten är mycket eftertraktad att transportera förnödenheter, hjälputrustning och färskvatten, samt disel för att läktra.

 

 

Fakta
Längd:                11,9m                                        Backslag:                     Twin Disc MG 507
Längd:                22,0m                                       Bunker:                         Diesel 2 x 4 100 lit
Bredd:                  7.2 m                                        Lastvattentankar:       4 x 10 200 lit
Djupgående:       1,9 m                                        Färskvattentank:        10 200 lit
Tonage:               46 brt                                       Nödbrandspump:        Diesel 500 lit/min
Fart:                   9 knop                                       Huvudspänning:          230/400 V
Byggd:                   1984                                       Kran:                              Tica Matin
Besättning:      min 3st                                       Huvudmaskin:              2 x Scania 11 liter / 170 hk
Passagerare  max 17st                                       Byggnadsmaterial:      Aluminium
NAV Utrustning
Radar – Decca BridgeMaster, Gyrokompass – Mendian SG Brown, Autopilot – Simrad AP50, Ekolod – Furuno
FCV661, VHF – SRA RA-901, ICOM-IC-V200T, ICOM, Sailor RT2048, NAV Dator; AIS, GPS & Radar anslutna till
Transas
GMDSS Utrustning
Batteri Backup, VHF/DSC Furuno FM 8800, GPS Furuno Navigator, GP-150, Portable VHF ICOM, Portable VHF
McMurdo