Stridsbåt 90E

90E

Stridsbåt 90 Enkel (StrB 90E) är en snabb och lätt persontransportbåt byggd i komposit, med en enkel motor och vattenjet. Inom Roslagens sjövärnskår används Stridsbåt 90E för främst för Sjöräddningsuppdrag, sjuktransporter samt persontransporter.

 

 


Fakta
Längd:                 11,9m                                      Passagerare antal:     10 passagerare
Bredd:                  2,9m                                       Besättning:                   min 2st
Djupgående:       0,8m                                       Tankvolym:                   600 liter
Max fart:             +40 knop                                Aktionsradie:                200 nm
Motor:                  Scania, 14 liter / 625 hk     Byggd:                            1996
Framdrivning:    Vattenjet                                  Byggnadsmaterial       Kolfiberarmerad
Deplacement:     6,5 ton                                                                             vinylesterplast

Trossfärja 655 – Arn

Trossfärja typ 600, oftast bara Trossfärja eller 600-färja, är ett fartyg som används av den svenska marinen för att underhålla stridande förband genom att förse dem med olika typer av materiel. Inom Roslagens Sjövärnskår används Trossfärjan för att transportera t ex en brandbil, hjälputrustning, färskvatten samt drivmedel. Men den är även en utmärkt plattform för navigationsutbildning.


Fakta
Längd:                11,9m                                        Backslag:                     Twin Disc MG 507
Längd:                22,0m                                       Bunker:                         Diesel 2 x 4 100 lit
Bredd:                  7.2 m                                        Lastvattentankar:       4 x 10 200 lit
Djupgående:       1,9 m                                        Färskvattentank:        10 200 lit
Tonage:               46 brt                                       Nödbrandspump:        Diesel 500 lit/min
Fart:                   9 knop                                       Huvudspänning:          230/400 V
Byggd:                   1984                                       Kran:                              Tica Matin
Besättning:      min 3st                                       Huvudmaskin:              2 x Scania 11 liter / 170 hk
Passagerare  max 17st                                       Byggnadsmaterial:      Aluminium
NAV Utrustning
Radar – Decca BridgeMaster, Gyrokompass – Mendian SG Brown, Autopilot – Simrad AP50, Ekolod – Furuno
FCV661, VHF – SRA RA-901, ICOM-IC-V200T, ICOM, Sailor RT2048, NAV Dator; AIS, GPS & Radar anslutna till
Transas
GMDSS Utrustning
Batteri Backup, VHF/DSC Furuno FM 8800, GPS Furuno Navigator, GP-150, Portable VHF ICOM, Portable VHF
McMurdo