Sjövärnskåren Öresund förfogar över tre fartyg:
SVK Pilgrim – Segelfartyg typ Maxi 77
SVK Ven – Segelfartyg typ Maxi 77
SVK Madonna – Segelfartyg typ Karlskrona Viggen
Lotsfartyget Svartklubben hyrs in vid utbildningar efter behov.