Göteborgs Sjövärnskår har en motorseglare av typ Uttern 890. Båten används vid navigations-utbildningar i kårens regi.

Båten har ett deplacement på 3,5 ton. Längden är 8,90 meter med en längd i vattenlinjen på 7,65 meter samt en bredd på 3,00 meter. Djupgåendet är 1,40 meter och den segelfria höjden är 12,10 meter. Den är utrustad med storsegel, mellangenua, genua och spinnaker samt en Volvo Penta. Vi tackar Volvo Penta för sponsringen!

Johan Fält är ansvarig för båten och han kan nås på telefonnummer 0734-37 87 69.

 

Vi har också en f.d. transportbåt (TpbS 248), som vi övertagit från Marinen och som numera heter SVK 248. Den används för att transportera olika kategorier av personal vid övningar med Hemvärnet, som plattform vid navigations-utbildningar, som mål- och bogserbåt samt för andra former av transporter.{nomultithumb}