Våra stora båtar

Vi har också en f.d. transportbåt (TpbS 248), som vi övertagit från Marinen och som numera heter SVK 248. Den används för att transportera olika kategorier av personal vid övningar med Hemvärnet, som plattform vid navigations-utbildningar, som mål- och bogserbåt samt för andra former av transporter.{nomultithumb}.

Därtill har vi tagit emot 70-båten

Kommer att användas i SVK utbildning och vid hemvärnsövning

SVK RF har tilldelat oss 5 RS Quest