Shopping Cart

No products in the cart.

Redarmöte

Gävle

Plats: Soldathemmet , Gävle

Rekrytering Hemvärnet och utbildnings-konferens

Drottning Viktorias Örlogshem Teatergatan 3, Stockholm, Sverige

Inbjudan har gått ut till alla lokala kårer 10 oktober. OSA 3 november. Syfte dag 1: • Ge kunskap om Försvarsmaktens rekryteringsprocess avseende hemvärnssoldater. • Ge kunskap om de kurser Sjövärnskåren tillhandahåller till Försvarsmakten avseende blivande hemvärnssoldater. • Ge kunskap om Försvarsmaktens behov av Sjövärnskårens utbildningar de kommande åren. • Ge kunskap om processen av […]

Extra Förbundsstämma

Kallelse och agenda skickas ut senast den 23 november. Stämman genomförs på Teams.