Däkan

 

SVK Däkan är en bogserbåt som tidigare använts av Försvarsmakten men som nu tillhör Blekinge Sjövärnskår.

 

 

 

 

Amigo 23

 

Amigo 23 är en fin liten fritidssegelbåt som får nyttjas av kårens medlemmar.

 

 

 

 

 

 

Jacob Bagges Jigg

 

Sjövärnskåren i Blekinge äger även en jigg, dvs en liten slup med fem roddare och en styrare. Den har tillhört torpedkryssaren HMS Jacob Bagge och var fartygschefens båt när han behövde komma iland. Jiggen förvaras på slup- och barkasskjulet hos Marinmuseum men sjösätts och rustas vid behov.