Sjövärnskåren arrangerar flera utbildningar för våra medlemmar i syfte att bemanna våra besättningar, utveckla instruktörer och utgöra en resurs för hemvärn med marina uppgifter. Nedan finner du en lista över våra kommande utbildningar.

Kommande utbildningar

Nyttiga länkar

Nyttiga länkar