Vi har just nu problem att genomföra antagning till våra kurser, då vi har fått förändrade uppdrag och tilldelningar från Försvarsmakten.

Har ni inte fått återkoppling på er ansökan ber vi om ursäkt för detta och ber om ert tålamod.

Vissa av nedanstående kurser kan komma att behöva skjutas framåt i tiden, vi återkommer så snart som möjligt.

Sjövärnskåren arrangerar kurser för våra medlemmar i syfte att utbilda besättningar, utveckla instruktörer och utgöra en resurs för hemvärn med marina uppgifter. Nedan finner du en lista över våra kommande utbildningar under 2022.

Kommande utbildningar