Sjövärnskåren arrangerar flera utbildningar för våra medlemmar i syfte att bemanna våra besättningar, utveckla instruktörer och utgöra en resurs för hemvärn med marina uppgifter. Nedan finner du en lista över våra kommande utbildningar.

Kommande utbildningar

Nyttiga länkar