En minituta som fungerar på såväl festen  som när nöden kräver det.