Under sportlovsveckorna anordnar Försvarsutbildarna  grundläggande vinterutbildning som är öppen för sjövärnselever att söka.

Utbildningen syftar till att lära sig grunderna i hur man tar hand om sig själv och sina kamrater i vintermiljö. Det innebär bland annat en kortare fjällmarsch och övernattning i antingen tält eller snöbivack.

Kursen innehåller fjällkunskap, vinterhygien, hur man förebygger kylskador och upprättande av bivack i vintermiljö.

Under kursen övas även skidåkning och tolkning efter bandvagn.

Minimikravet för att få genomföra kursen är att eleven ska ha genomfört minst grundkursen (GK) på någon av Sjövärnskårens sommarskolor.

Mer information och ansökan hittar du på Försvarsutbildarnas hemsida.