Vinterutbildning

Vinterutbildning2019-01-03T17:48:43+00:00

Under sportlovsveckorna anordnar Försvarsutbildarna  grundläggande vinterutbildning som är öppen för sjövärnselever att söka.

Utbildningen syftar till att lära sig grunderna i hur man tar hand om sig själv och sina kamrater i vintermiljö. Det innebär bland annat en kortare fjällmarsch och övernattning i antingen tält eller snöbivack.

Kursen innehåller fjällkunskap, vinterhygien, hur man förebygger kylskador och upprättande av bivack i vintermiljö.

Under kursen övas även skidåkning och tolkning efter bandvagn.

Minimikravet för att få genomföra kursen är att eleven ska ha genomfört minst grundkursen (GK) på någon av Sjövärnskårens sommarskolor.

Mer information och ansökan hittar du på Försvarsutbildarnas hemsida.

Ursäkta röran!

Vi bygger fortfarande...

Lagom till rekryteringen inför våra sommarskolor lanserar vi en sprillans ny hemsida som både är snygg, snabb och smart.

Vi har en del kvar att göra, det saknas några länkar och vi jobbar fortfarande på att fixa buggar. Just nu jobbar vi på:

Kårhemsidor
Webshop
Integrering med vårt medlemssystem.

Vi vill gärna höra dina synpunkter och du får gärna skicka ett mail till web@sjovarnskaren.se