Västernorrlands Sjövärnskår är för de flesta känd för sommarlägret på Lungön, där ungdommar under nära femtio år drillats i sjömanskap, segling, rodd och navigation under några sommarveckor. Kåren sträcker sig dock ännu längre bak i tiden, redan 1922 bildades Härnösands Frivilliga Motorbåtsflottilj. Denna omvandlades 1938 till Västernorrlands Frivilliga motorbåtsflottilj. Den 1/11 1941 bildas Västernorrlands Sjövärnsflottilj efter omorganisation av den förra flottiljen.

Chefen för Västernorrlands Sjövärnsflottilj stod under befäl av chefen för Sjövärnskåren som i sin tur löd under CM, Chefen för marinen.

Efter regeringsbeslut 27/5 1981 avvecklas den militära sjövärnskåren och Västernorrlands Sjövärnskår bildas.

Västernorrlands Sjövärnskår bedriver även verksamhet i Härnösand.

Styrelsen

Magnus Byström
Magnus ByströmOrdförande
Telefon: 070-207 90 64
Mikael Johansson
Mikael JohanssonSekreterare
Eva Olstedt-Lundgren
Eva Olstedt-LundgrenKassör
Johan Linell
Johan LinellVice ordförande/Ledamot
Anton Dahlqvist
Anton DahlqvistLedamot
Anders Persson
Anders PerssonLedamot
Niklas Wedin
Niklas WedinLedamot
Kajsa Nordlander
Kajsa NordlanderSuppleant
Johan Byström
Johan ByströmSuppleant
Rut Larsson
Rut LarssonSuppleant
Niklas Byström
Niklas ByströmSuppleant
Fredrik Forssberg
Fredrik ForssbergRevisor
Olov Andersson
Olov AnderssonRevisor
Kent Sandgren
Kent SandgrenRevisorsuppleant
Jan-Erik Linell
Jan-Erik LinellValberedningen (sammankallande)
Björn Theoander
Björn TheoanderValberedningen
Jesper Edvall
Jesper EdvallValberedningen

Kontaktformulär