Västernorrlands Sjövärnskår är för de flesta känd för sommarlägret på Lungön, där ungdommar under nära femtio år drillats i sjömanskap, segling, rodd och navigation under några sommarveckor. Kåren sträcker sig dock ännu längre bak i tiden, redan 1922 bildades Härnösands Frivilliga Motorbåtsflottilj. Denna omvandlades 1938 till Västernorrlands Frivilliga motorbåtsflottilj. Den 1/11 1941 bildas Västernorrlands Sjövärnsflottilj efter omorganisation av den förra flottiljen.

Chefen för Västernorrlands Sjövärnsflottilj stod under befäl av chefen för Sjövärnskåren som i sin tur löd under CM, Chefen för marinen.

Efter regeringsbeslut 27/5 1981 avvecklas den militära sjövärnskåren och Västernorrlands Sjövärnskår bildas.

Västernorrlands Sjövärnskår bedriver även verksamhet i Härnösand.

Styrelsen

Magnus Byström
Magnus ByströmOrdförande
Telefon: 070-207 90 64
Mikael Johansson
Mikael JohanssonSekreterare
David Widerberg
David WiderbergKassör
Johan Byström
Johan ByströmVice ordförande
Magnus Lybrandt
Magnus LybrandtLedamot
Erika Liljefeldt
Erika LiljefeldtLedamot
Nora Hofman
Nora HofmanLedamot
Svenerik Sapage
Svenerik SapageSuppleant
Nicklas Byström
Nicklas ByströmSuppleant
Magnus Edin
Magnus EdinSuppleant
Anton Dahlqvist
Anton DahlqvistSuppleant
Fredrik Forssberg
Fredrik ForssbergRevisor
Olov Andersson
Olov AnderssonRevisor
Kent Sandgren
Kent SandgrenRevisorsuppleant
Andreas Renberg
Andreas RenbergValberedningen
valberedning
Jesper Edvall
Jesper EdvallValberedningen
Lukas Werner
Lukas WernerValberedningen

Kontaktformulär