Västernorrlands Sjövärnskår är för de flesta känd för sommarlägret på Lungön, där ungdommar under nära femtio år drillats i sjömanskap, segling, rodd och navigation under några sommarveckor. Kåren sträcker sig dock ännu längre bak i tiden, redan 1922 bildades Härnösands Frivilliga Motorbåtsflottilj. Denna omvandlades 1938 till Västernorrlands Frivilliga motorbåtsflottilj. Den 1/11 1941 bildas Västernorrlands Sjövärnsflottilj efter omorganisation av den förra flottiljen.

Chefen för Västernorrlands Sjövärnsflottilj stod under befäl av chefen för Sjövärnskåren som i sin tur löd under CM, Chefen för marinen.

Efter regeringsbeslut 27/5 1981 avvecklas den militära sjövärnskåren och Västernorrlands Sjövärnskår bildas.

Västernorrlands Sjövärnskår bedriver även verksamhet i Härnösand.

Styrelsen

Nicklas Byström
Nicklas ByströmOrdförande & Fartygsansvarig SVK 701 Elon
Mikael Johansson
Mikael JohanssonSekreterare
David Widerberg
David WiderbergKassör
Andreas Renberg
Andreas RenbergVice ordförande
Johan Byström
Johan ByströmLedamot & Fartygsansvarig SVK 652 Lungö
Magnus Lybrandt
Magnus LybrandtLedamot
Erika Liljefeldt
Erika LiljefeldtLedamot & Utbildningsansvarig
Jesper Edvall
Jesper EdvallSuppleant & Fartygsansvarig småbåtar
Vimar Nordin
Vimar NordinSuppleant
Lina Berglund Noreus
Lina Berglund NoreusSuppleant
Nora Hofman
Nora HofmanSuppleant & Ungdomsansvarig
Fredrik Forssberg
Fredrik ForssbergRevisor
Olov Andersson
Olov AnderssonRevisor
Kent Sandgren
Kent SandgrenRevisorsuppleant & Fartygsansvarig SVK 05 Ejdern
Lucas Verner
Lucas VernerValberedningen
valberedning
Magnus Byström
Magnus ByströmValberedningen
Fredrik Sundqvist
Fredrik SundqvistValberedningen

Kontaktformulär