Trots att sommarskolorna blivit inställda kommer Lungön Prime ändå gå av stapeln, dock med ändrat datum.

Det går bra att medverka en eller flera dagar, alla insatser är välkomna. Det finns något att göra för alla, alltifrån målning, slå gräs och röja sly till att kontrollera brandvarnare och utrymningsvägar.

Att tillhöra Lungön Prime Crew 2020 visar på hjärta för Sjövärnskåren och dess ungdomsverksamhet som i sin tur skapar karriärvägar till sjöss men framför allt ett nätverk av likasinnade som håller livet ut.

Sjövärnskårens verksamhet bygger helt på ideella krafter och medlemmarnas insatser. Därför är din insats viktig. Både du som är blivande elev på årets skola eller är förälder och anhörig är varmt välkomna att hjälpa till.

Mat och logi
Deltagarna får förutom årets läckra Lungö Prime t-shirt även mat och logi. Det kommer även ges tillfälle att bada i havet, grilla och bada bastu.

Datum: 8-12 Juli
Samling onsdag den 8:e kl. 0900 utanför marinhamnen för transport ut till Lungön. Återtransport till Härnösand sker söndag kl. 1400. Det går självklart att medverka färre dagar än detta.

Anmälan
Deltagare anmäler sig genom att skicka ett mail till: Nicklassjovarnskaren@gmail.com eller ringa till 0730 20 79 91.

Ange vilken eller vilka dagar som du kan delta på. Ange även om du har behov av särskild kost.

Väl mött.