Var med och öppna Sjövärnskårens anläggning på Lungön. Tillsammans förbereder vi för Sjövärnsskolorna Lungö 1 och Lungö 2.

Vi gör detta genom de två helgerna innan midsommar. Det finns något att göra för alla, alltifrån målning, slå gräs och röja sly till att kontrollera brandvarnare och utrymningsvägar.

Att tillhöra Lungö Prime Crew 2019 visar på hjärta för Sjövärnskåren och dess ungdomsverksamhet. Som i sin tur skapar karriärvägar till sjöss, men framför allt ett kunnande och nätverk av likasinnade som håller livet ut.

Sjövärnskårens verksamhet bygger helt på ideella krafter och medlemmarnas insatser. Utan dessa blir det helt enkelt ingen ungdomsverksamhet. Både du som är blivande elev på årets skolor eller är anhörig är varmt välkomna att hjälpa till. Allt engagemang tas tacksamt emot för att årets skolor ska bli ännu bättre.

Mat och logi
Deltagarna får förutom årets läckra Lungö Prime t-shirt även mat och logi ute på Lungön.

Tider
Transport ut till Lungön sker 0900 på lördagen från marinhamnen.
Det är försvarsmaktens hamn bortanför kustbevakningens hamn. Vid långväga resenärer så går det vid behov att dyka upp redan på fredag kväll

Återtransport sker på söndagen kl 1600

Anmälan
Deltagare anmäler sig genom att skicka ett mail till: Vasternorrland@sjovarnskaren.se
eller ringa till 0709-748858 (Mikael Johansson).

Ange vilken eller vilka av de båda helgerna 7-9 eller 14-16 juni som ni kan delta på. Ange även om ni har behov av särskild kost.

Väl mött.