Vår verksamhet

Vår verksamhet2019-01-07T23:53:04+00:00
  • SVK 13 Hoburg under övning SIRI 2018

För ungdomar

Sjövärnskåren är en frivillig försvarsorganisation med marin inriktning som bedriver ungdomsutbildning på uppdrag av Försvarsmakten.

Utbildningen är till för dig som är mellan 15 och 20 år, omfattar tre till fyra steg och genomförs både på sommaren i form av sommarskolor och under höst, vinter och vår i form av hemortsutbildning. Delar av utbildningen genomförs i uniform.

Under din utbildning i Sjövärnskåren lär du dig hantera olika situationer som du normalt aldrig annars tränar dig inför. Du sam­arbetar i grupp och lär dig leva med många människor på en liten yta. Utbildningen ger dig nyttiga kunskaper och vänner för livet!

Läs mer om

Sommarskolor

Segla skonert

Vinterutbildning

Internationellt utbyte (ISCE)

För vuxna

Sjövärnskåren är en avtalstecknande organisation, med uppdrag att tillsätta de befattningar som finns för sjögående personal i hemvärnet med marina uppgifter. Med Sjövärnskåren tecknar du ett frivilligavtal och kan inneha befattningar ombord på hemvärnets båtar eller t ex som stridsledare i staben.

Som medlem i Sjövärnskåren har du rätt att gå kurser hos alla frivilliga försvarsorganisationer, läs mer på frivilligutbildning.se

Läs mer om

Frivilliginstruktör

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Frivilliga resursgrupper (FRG)

Hemvärn med marina uppgifter

Ursäkta röran!

Vi bygger fortfarande...

Lagom till rekryteringen inför våra sommarskolor lanserar vi en sprillans ny hemsida som både är snygg, snabb och smart.

Vi har en del kvar att göra, det saknas några länkar och vi jobbar fortfarande på att fixa buggar. Just nu jobbar vi på:

Kårhemsidor
Webshop
Integrering med vårt medlemssystem.

Vi vill gärna höra dina synpunkter och du får gärna skicka ett mail till web@sjovarnskaren.se