För ungdomar

Sjövärnskåren är en frivillig försvarsorganisation med marin inriktning som bedriver ungdomsutbildning på uppdrag av Försvarsmakten.

Utbildningen är till för dig som är mellan 15 och 20 år, omfattar tre till fyra steg och genomförs både på sommaren i form av sommarskolor och under höst, vinter och vår i form av hemortsutbildning. Delar av utbildningen genomförs i uniform.

Under din utbildning i Sjövärnskåren lär du dig hantera olika situationer som du normalt aldrig annars tränar dig inför. Du sam­arbetar i grupp och lär dig leva med många människor på en liten yta. Utbildningen ger dig nyttiga kunskaper och vänner för livet!

Läs mer om

Sommarskolor

Segla skonert

Vinterutbildning

Internationellt utbyte (ISCE)

För vuxna

Sjövärnskåren är en avtalstecknande organisation, med uppdrag att tillsätta de befattningar som finns för sjögående personal i hemvärnet med marina uppgifter. Med Sjövärnskåren tecknar du ett frivilligavtal och kan inneha befattningar ombord på hemvärnets båtar eller t ex som stridsledare i staben.

Som medlem i Sjövärnskåren har du rätt att gå kurser hos alla frivilliga försvarsorganisationer, läs mer på frivilligutbildning.se

Läs mer om

Frivilliginstruktör

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Frivilliga resursgrupper (FRG)

Hemvärn med marina uppgifter