Sjövärnskåren är en frivillig försvarsorganisation med marin inriktning som bedriver ungdomsutbildning på uppdrag av Försvarsmakten.

Utbildningen är till för dig som är mellan 15 och 20 år, omfattar tre till fyra steg och genomförs både på sommaren i form av sommarskolor och under höst, vinter och vår i form av hemortsutbildning. Delar av utbildningen genomförs i uniform.

Under din utbildning i Sjövärnskåren lär du dig hantera olika situationer som du normalt aldrig annars tränar dig inför. Du sam­arbetar i grupp och lär dig leva med många människor på en liten yta. Utbildningen ger dig nyttiga kunskaper och vänner för livet!

Efter din tre­åriga utbildning kan du gå en fjärde sommarkurs, Ledarkursen (LK), för att bli biträdande instruktör. Du får i och med dina utbildningar en bra grund för en karriär inom olika maritima yrken och jobb i Försvarsmakten. Du har också möjlighet att vidareutbilda dig för en tjänst inom Hemvär­ net med marina uppgifter. Eller varför inte engagera dig i din lokala sjövärnskår?

Förutom den fyraåriga utbildningen anordnar Sjövärnskåren även internationellt ungdomsutbyte med bland andra Storbritannien, Nederländerna, Kanada, och USA. Detta innebär att du kan få åka iväg till ett av ovanstående länder och medverka vid det landets ungdomsutbildning där du får utbyta kunskaper, representera Sjövärnskåren och skaffa dig nya, internationella vänner.

Sjövärnskåren erbjuder även möjlighet att segla med någon av Marinens skonerter – Gladan och Falken – under 2–3 sommarveckor.

Utbildningsgång för ungdomar

GK = grundkurs
FK = fortsättningskurs
PK = praktikkurs
LK = ledarkurs
Grönt = genomförs av SVK RF
Mörkröd = genomförs av lokal sjövärnskår
Blått = genomförs av FM