Medlemskap

För att delta i Sjövärnskårens verksamhet krävs ett medlemskap i en sjövärnskår. Ansök om medlemskap i den som är närmast där du bor direkt här på hemsidan.

Bli medlem i Sjövärnskåren
Uppdatera medlemsuppgifter

Ansökan är öppen till den 20 april!

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om hur antagningsprocessen går vidare.

Ett slutligt antagnignsbesked meddelas  via mail och SMS (även till ev målsman) den 1 april – både till ordinarie antagna och reserver.

Nytt för 2020 är att ALLA (även FK, PK, LK) som antagits måste tacka JA eller NEJ till sin plats senast den 15 april. Om du inte tackar ja till din plats går den förlorad.

Du kan tacka JA eller NEJ via länk som du får i antagningsbeskedet den 1 april.

Om du är reservantagen kan  du bli erbjuden en ordinarie plats om någon ordinarie antagen tackar nej eller struntar i att tacka ja till sin plats.

Efter den 15 april kommer vi att börja hantera reserver och anta dessa  i mån av plats. Vi kommer dessutom att hantera önskemål om byten mellan skolor i mån av plats.

Senast den 22 april kommer alla som antagits (både ordinarie och efter genomförd reservantagning) att få utskick till  via e-post med antagningsbrev, skolchefsbrev och välkomstinformation från skolchefer samt bilagor med övrig viktig information.

Allmän information

Nedan har vi samlat information om sommarens verksamhet. Klicka på den rubrik som du vill ha mer information om.

För att kunna delta i Sjövärnskårens ungdomsverksamhet måste du uppfylla nedanstående krav.

 • Du måste vara medlem i en lokal sjövärnskår. Ansök om medlemsskap här.
 • Du måste kunna simma minst 200 meter (valfritt simsätt)
 • Du måste vara tillräckligt frisk för att kunna genomföra skolan.
  • Om du lider av en sjukdom, allergi eller något annat tillstånd som kan vara livshotande om du inte får skyndsam vård kan du inte antas.
   Exempel på sådana åkommor kan vara: svårare allergi, blödarsjuka, diabetes m.m.
  • Sommarskolorna genomförs på öar, i fält och till sjöss. Vi har begränsade resurser att tillgodose olika varianter av matallergier eller speciella matbehov. Om du lider av svårare födoämnesallergi eller har behov av ovanligare specialkost kan du inte antas. Vegetarisk mat, laktosfri mat och glutenfri mat är sådan mat som vi normalt kan tillhandahålla. Du måste ha läkarintyg för att styrka eventuell födoämnesallergi eller behov av specialkost.
  • Om du lider av psykisk ohälsa och i samband med detta äter någon form av antidepressiv medicin eller genomgår annan typ av behandling måste du ta kontakt med oss innan du söker.
 • Du måste ha tillräckligt bra kondition för att kunna genomföra kursen. Ett riktmärke är att du bör klara av att springa 2 km i lätt terräng på 12 minuter.
 • Du måste ha godkända skolbetyg i svenska, matematik och engelska (från senast avslutad årskurs).
 • Om du är under 18 år krävs ett påskrivet föräldramedgivande för att få genomföra sommarskolan.

Ansökan till grundkursen (GK) är digital och du gör allt här på hemsidan.

Ansökan öppnar den 15 februari klockan 16:00.

Sommarskolor

Lungön: 28/6 – 16/7

Skönstavik: 4/7 – 22/7

Känsö: 27/6 – 15/7

Muskö 1: 20/6 – 8/7

Muskö 2: 11/7 – 29/7

Allt börjar med grundkursen. På drygt tre veckor får du lära dig grunderna i militärt uppträdande och hur du och din grupp arbetar och lever tillsammans. GK innehåller moment såsom fälttjänst, segling, rodd, sjukvård och information om totalförsvaret.

Krav

 • Uppfyller de allmänna kraven
 • Fyller minst 15 år

Ansökan

 • 15 februari klockan 16:00 – Ansökan öppnar. Du gör ansökan digitalt på hemsidan. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. När ordinarie platser är slut är det möjligt att söka reservplats. En bekräftelse på din ansökan kommer per automatik till din e-post.
 • 18 mars klockan 23:59 – Ansökan stänger.
 • 1 april – Slutligt antagningsbesked skickas ut via e-post. När du svarat på ditt erbjudande får du en bekräftelse via e-post.

Om du inte fått ett erbjudande eller bekräftelse – kontakta SVK RF kansli via e-post på sommar@sjovarnskaren.se. Om du inte erhållit något antagningsbesked är du inte antagen och kan inte komma till sommarskolan.

Om du har fått en reservplats kan du erbjudas en plats om en ordinarie plats blir ledig. Sjövärnskåren kommer i så fall att kontakta dig med erbjudande om ordinarie plats.

Övrigt

Kontrollera att dina uppgifter såsom storlek, adress, telefonnummer osv. är korrekta i medlemsregistret. Klicka på följande länk, https://www.sjovarnskaren.se/uppdatera-medlemsuppgifter/ logga in med ditt personnummer och din e-postadress som är registrerad.

Andra sommarens fortsättningskurs (FK) innehåller fortsatt utbildning inom samma moment som du lärde dig under GK. Här får du utbildning på sommarskolans större segelbåtar med vilka du också genomför en långsegling. Du får också lära dig om radiokommunikation och du börjar prova på motorbåtsmanöver.

Krav

 • Fyller minst 16 år och max 19 år senast 2020-12-31.
 • Uppfyller de allmänna kraven
 • Genomfört GK (sommar- och hemortsdel) med godkänt resultat
 • Bedömd lämplig av lokal kår
 • Förarintyg för fritidsbåt

Ansökan

 • 17 februari – Du får erbjudande att genomföra FK om du gick GK 2019 med godkänt resultat. Erbjudandet gället samma skola som du genomförde GK. Om du önskar byta skola måste du först bekräfta din plats. Efter slutlig antagning kan du byta skola vid mån av plats, Kontakta sommar@sjovarnskaren.se med dina önskemål.
 • 17 mars – Sista dag att bekräfta att du önskar gå i kursen i sommar. Om du inte svarar i tid går platsen förlorad. När du svarat på ditt erbjudande ska du omedelbart få en bekräftelse via e-post.
 • 1 april – Slutligt antagningsbesked skickas ut via e-post.

Om du inte fått ett erbjudande eller bekräftelse – kontakta SVK RF kansli via e-post på sommar@sjovarnskaren.se. Om du inte erhållit något antagningsbesked är du inte antagen och kan inte komma till sommarskolan.

Övrigt

Kontrollera att dina uppgifter såsom storlek, adress, telefonnummer osv. är korrekt. Klicka på följande länk, https://www.sjovarnskaren.se/uppdatera-medlemsuppgifter/ logga in med ditt personnummer och din e-postadress som är registrerad.

Den tredje sommaren innebär praktikkursen (PK) på vilket du får lära dig grundläggande motorbåtstjänst, både teoretiskt och praktiskt. Detta är det sista ordinarie utbildningssteget på sommarskolorna.

Krav

 • Fyller minst 17 år och max 20 år senast 2020-12-31.
 • Genomfört FK (sommar- och hemortsdel) med godkänt resultat
 • Bedömd lämplig av lokal kår
 • Kustskepparintyg
 • SRC-intyg

Ansökan

 • 17 februari – Du får erbjudande att genomföra PK om du gick FK 2019 med godkänt resultat. Erbjudandet gället samma skola som du genomförde FK. Om du önskar byta skola måste du först bekräfta din plats. Efter slutlig antagning kan du byta skola vid mån av plats, Kontakta sommar@sjovarnskaren.se med dina önskemål.
 • 17 mars – Sista dag att bekräfta att du önskar gå i kursen i sommar. Om du inte svarar i tid går platsen förlorad. När du svarat på ditt erbjudande ska du omedelbart få en bekräftelse via e-post.
 • 1 april – Slutligt antagningsbesked skickas ut via e-post.

Om du inte fått ett erbjudande eller bekräftelse – kontakta SVK RF kansli via e-post på sommar@sjovarnskaren.se. Om du inte erhållit något antagningsbesked är du inte antagen och kan inte komma till sommarskolan.

Övrigt

Kontrollera att dina uppgifter såsom storlek, adress, telefonnummer osv. är korrekt. Klicka på följande länk, https://www.sjovarnskaren.se/uppdatera-medlemsuppgifter/ logga in med ditt personnummer och din e-postadress som är registrerad.

Fjärde och sista årets utbildning handlar om ledarskap och du får lära dig hur du beter sig som ledare och instruktör. När du har genomgått utbildningssystemet, finns det möjlighet att fortsätta som biträdande instruktör.

Krav

 • Genomfört PK (sommar- och hemortsdel) med godkänt resultat
 • Bedömd lämplig av lokal kår

Ansökan

 • 17 februari – Ansökan til LK öppnar. Antalet platser är begränsat. En bekräftelse på din ansökan kommer per automatik till din e-post.
 • 17 mars klockan 23:59 – Ansökan stänger.
 • 1 april – Slutligt antagningsbesked skickas ut via e-post.

Om du inte fått ett erbjudande eller bekräftelse – kontakta SVK RF kansli via e-post på sommar@sjovarnskaren.se. Om du inte erhållit något antagningsbesked är du inte antagen och kan inte komma till sommarskolan.

Övrigt

Kontrollera att dina uppgifter såsom storlek, adress, telefonnummer osv. är korrekta i medlemsregistret. Klicka på följande länk, https://www.sjovarnskaren.se/uppdatera-medlemsuppgifter/ logga in med ditt personnummer och din e-postadress som är registrerad.

Varje år besöker elever från sommarskolorna andra länders motsvarighet till utbildning inom ramen för International Sea Cadet Exchange (ISCE). Samtidigt tar vi varje år emot utländska elever som får besöka Sverige och någon av våra skolor.

Med anledning av covid-19 är det mycket osäkert om ISCE kan genomföras.

Krav

 • Genomfört FK (sommar- och hemortsdel) med godkänt resultat
 • Max 18 år gammal (du får inte fylla 19 år under utbytet)
 • Bedömd lämplig av lokal kår
 • Pass giltigt minst 6 månader efter hemkomst.
 • På egen bekostnad och genom egen försorg svara för resor till och från plats för avresa och hemkomst.

Ansökan

Med anledning av covid-19 är det mycket osäkert om ISCE kan genomföras.

Om du inte fått ett erbjudande eller bekräftelse – kontakta SVK RF kansli via e-post på sommar@sjovarnskaren.se. Om du inte erhållit något antagningsbesked är du inte antagen och kan inte komma till utbytet.

Övrigt

Kontrollera att dina uppgifter såsom storlek, adress, telefonnummer med mera är korrekta i medlemsregistret. Klicka på följande länk, https://www.sjovarnskaren.se/uppdatera-medlemsuppgifter/, logga in med ditt personnummer och din e-postadress som du använde för att registrera dig.

Som elev på segelfartyg lär du dig framför allt att både uppskatta och respektera de naturkrafter som vind och hav utgör. Under skiftande väderförhållanden och genom både praktisk och teoretisk utbildning får du lära dig vad det innebär att vara till sjöss och de situationer som kan uppstå. Att äta, bo, sova och arbeta i ett begränsat utrymme kan både vara fysiskt ock psykiskt krävande och ger värdefulla erfarenheter.

Krav

 • Fyller minst 16 år och max 20 år senast 2020-12-31.
 • Genomfört FK (sommar- och hemortsdel) med godkänt resultat
 • Bedömd lämplig av lokal kår
 • Pass giltigt minst 6 månader efter hemkomst.
 • På egen bekostnad och genom egen försorg svara för resor till och från plats för avresa och hemkomst.
 • Läkarintyg för sjöfolk. (en ungefärlig kostnad för intyget är ca 2 000 kr). Mer information om intyget skickas med antagningsbeskedet.

Ansökan

 • 17 februari – Ansökan till skonertseglingen öppnar. Du genomför ansökan på hemsidan. Antalet platser är begränsat. En bekräftelse på din ansökan kommer omgående per automatik till din e-post.
 • 17 mars klockan 23:59 – Ansökan stänger.
 • 1 april – Slutligt antagningsbesked skickas ut via e-post.

Om du inte fått ett erbjudande eller bekräftelse – kontakta SVK RF kansli via e-post på sommar@sjovarnskaren.se. Om du inte erhållit något antagningsbesked är du inte antagen och kan inte komma till sommarskolan.

Övrigt

Det är ännu oklart om Försvarsmakten kan erbjuda skonertsegling under sommaren 2021. Mer information anslås på denna sida.

Kontrollera att dina uppgifter såsom storlek, adress, telefonnummer osv. är korrekta i medlemsregistret. Klicka på följande länk, https://www.sjovarnskaren.se/uppdatera-medlemsuppgifter/ logga in med ditt personnummer och din e-postadress som är registrerad.

Vi erbjuder alla ungdomar skyddskläder under våra kurser. Du anger dina storlekar när du ansöker om medlemsskap eller när du uppdaterar dina uppgifter. Sjövärnskåren använder Försvarsmaktens uniformer som har speciella storlekar.

Om du är osäker på hur du ska ange dina storlekar kan du använda denna storlekstabell.

Se vanliga frågor här eller skicka mail om du inte hittar svaret på din fråga till sommar@sjovarnskaren.se

Elever vid grundkursen genomför sjömaningsarbete.
Allmänna krav • För ungdomar mellan 15 och 17 år. • Betalande medlem i en lokal sjövärnskår (eller annan frivillig försvarsorganisation). • Tillräckligt frisk för att genomföra kurs: - Ungdom som lider av åkomma, som om den inte kommer under behandling inom viss tid, kan vara livshotande, kan ej antas. Exempel på sådana åkommor kan vara: svårare allergi, blödarsjuka, diabetes m.m. - Ungdom som lider av psykisk ohälsa och i samband med detta äter någon form av psykofarmaka kan inte antas. - Sommarskolorna genomförs på öar och har begränsade resurser att tillgodose olika varianter av matallergier/speciella matbehov. Den som lider av svårare födoämnesallergi eller har behov av ovanligare specialkost kan därför inte antas. Vegetarisk mat, laktosfri mat och glutenfri mat är sådan mat som normalt kan tillhandahållas. Läkarintyg skall styrka ev. födoämnesallergi eller behov av specialkost. • Tillräckligt god kondition för att genomföra kurs. Ett riktmärke kan vara att elev bör klara av att springa 2 km i lätt terräng på 12 minuter. • Simkunnighet om minst 200 m. • Godkända skolbetyg i svenska, matematik och engelska (från senast avslutad årskurs). • För omyndiga krävs ett påskrivet föräldramedgivande för att få genomföra sökt verksamhet. • Att en fungerande e-postadress finns registrerad i medlemsregistret och att e-post till den adressen läses. Detta då all kommunikation mellan sjövärnskåren och den sökande sker via e-post. D.v.s. registrerad som blivande eller befintlig medlem.
SVK 13 Hoburg under övning SIRI 2018