Civil krisberedskap

Under vecka 22 genomfördes den s.k. krisberedskapsveckan, då myndigheter och [...]