Sommarskolan Kungsholmen

Kungsholms fort är en militär befästning i Blekinge skärgård som [...]