I Sjövärnskåren Stockholm utbildar vi våra vuxna elever i bland annat navigation.

Varje höst påbörjas en utbildning med start i förarbevis för fritidsbåt, sedan byggs utbildningen på med kustskepparutbildning innan jul. För de som vill engagera sig vidare kan utbildningen under våren mynna ut i en examen i fartygsbefäl klVIII.

Sjövärnskåren är en avtalstecknande organisation, med uppdrag att i Hemvärnet med marina uppgifter tillsätta de befattningar som finns för sjögående personal. Med Sjövärnskåren tecknar du ett frivilligavtal och kan inneha befattningar ombord på Hemvärnets båtar eller tex som stridsledare i staben.

Vi har också kurser mot maskinist kl VIII examen.

Hör av er till kåren om ni har frågor och/eller vill veta mer om vår vuxenverksamhet!

Som medlem i Sjövärnskåren har du rätt att gå kurser hos alla frivilliga försvarsorganisationer, läs mer på frivilligutbildning.se