En av Sjövärnskårens största verksamheter är den ungdomsverksamhet som bedrivs i samverkan med Försvarsmakten för de mellan 15 och 20 år. Utbildningen består av tre kurssteg som spänner över tre år där varje kurssteg indelas i en sommarkurs och sen en hemortskurs under läsåret. Utbildningen bedrivs i uniformsliknande överdragskläder och under militära former på sommaren. Utbildning i strid och vapenhantering är däremot inte en del av utbildningen.

Sommarkurser

Utbildningen börjar med första årets sommarkurs, Grundkursen (GK). Under tre veckor under sommaren får du lära dig grunder i navigation, militärt uppträdande och hur man arbetar tillsammans i grupp. GK innehåller moment såsom fälttjänst, segling, rodd, sjukvård och information om Försvarsmakten.

Andra sommarens fortsättningskurs (FK) innehåller fortsatt utbildning inom samma moment. Här får du utbildning på sommarskolans större segelbåtar med vilka du också genomför en långsegling.

Under den tredje sommarens praktikkurs (PK) knyts säcken ihop med utbildning ombord på skolans motorfartyg vilket också innefattar en långfärd.

Sommarkurserna bedrivs på fyra olika platser, Lungön utanför Härnösand, Märsgarn utanför Stockholm, i Karlskrona (flertalet år på Kungsholmen) och Känsö utanför Göteborg. På Märsgarn bedrivs utbildningen i två elevperioder.

Hemortsutbildning

Mellan sommarskolorna genomför du din hemortsutbildning hos oss där du framförallt deltar i navigationsutbildning, denna innefattar förarintyg för fritidsbåt under första året och kustskepparintyg under andra året. Det finns flera delar av utbildningen, såsom SRC-intyg, utbildning i första hjälpen, exercis, morse och mycket mer som också är obligatoriska delar för att kunna fortsätta till nästa sommarkurs.

I Stockholmsområdet genomförs hemortsutbildningen gemensamt av Sjövärnskåren Stockholm och Södertörns Sjövärnskår,  på Militärhögskolan Karlberg varje torsdagkväll. Därutöver genomförs arbetshelger på Märsgarn för att möjlliggöra sommarskolornas verksamhet. Det finns också möjlighet att medverka i olika uppvisnings- och informationsevenemang där du som elev får vara med och visa upp Sjövärnskåren för allmänheten.

Efter utbildningen

När du har fullgjort din utbildning kan du gå en fjärde sommarkurs för att bli biträdande instruktör, Ledarkursen (LK). Du har också god inblick i och en bra grund för en karriär inom olika maritima yrken eller Försvarsmakten. Du har också möjlighet att utbilda dig vidare för en tjänst inom Hemvärnet med marina uppgifter eller engagera dig i kårverksamheten.

Vilkor och mervärde

För att få delta i verksamheten behöver du vara fullt frisk, ha en god grundkondition och kunna simma minst 200 meter. Därutöver behöver du ha lägst betyget E i svenska, engelska och matematik från senast avslutade årskurs och målsmans tillstånd om du är under 18 år.

Under din utbildning i Sjövärnskåren kommer du att få lära dig mycket och hamna i situationer du annars aldrig skulle ha hamnat i. Du kommer också behöva samarbeta i grupp och lära dig leva med många andra människor på en liten yta, detta kommer ge dig mycket nyttig kunskap och vänner för livet.
Du kommer efter din utbildning ha de civila intygen förarintyg för fritidsbåt, SRC-intyg samt kustskepparintyg.

Anmälan och mer information

Anmälan till sommarskolorna öppnar i februari då även mer information anslås på Sjövärnskårernas Riksförbunds hemsida. Med undantag av en medlemsavgift i din lokala Sjövärnskår, examinationsavgifter för förarintyg, kustskepparintyg och SRC-intyg är hela utbildningen kostnadsfri.

Har du några frågor beträffande sommarkurserna kan du kontakta Sjövärnskårernas Riksförbunds utbildningshandläggare: utbildning@sjovarnskaren.se

Har du frågor om ungdomsverksamheten hos oss i Stockholm, till vår ungdomsansvarige Ludvig Atternäs!

Sjövärnskårens ungdomsutbildning regleras av UBSU 2013 (Utbildningsbestämmelser för Sjövärnskårens ungdomsutbildning)