Kårstämma 2020

Sjövärnskåren Stockholms medlemmar kallas härmed till kårstämma torsdagen den 20 [...]