Kårstämma

Sjövärnskåren Stockholms medlemmar kallas härmed till kårstämma söndagen den 17 [...]