Styrelsen och kårens verksamhet styrs av våra stadgar. (Ladda ned stadgarna HÄR! uppdaterade 2020-02-20)
Som ett sätt att uppmuntra och belöna engagemang i vår verksamhet har vi medaljer i två valörer att dela ut i enlighet med de medaljstatuter som kårstämman har fastställt. (Ladda ned medaljstatuterna HÄR!)
Vi arbetar alltid utifrån Sjövärnskårens etiska kompass – vår värdegrund!
Sjövärnskårernas Riksförbund har tagit fram en strategisk plan för vår verksamhet, denna finns sammanfattad i SVK lilla blå!

Här finns våra verksamhetsberättelser:

Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017

Här kan du hitta protokoll från våra kårstämmor:

Protokoll kårstämma 2021
Protokoll kårstämma 2020
Protokoll kårstämma 2019
Protokoll kårstämma 2018