Uppstart av höstens hemortsutbildning

Du som är medlem i Sjövärnskåren Stockholm eller Södertörns Sjövärnskår [...]