Sjövärnskåren Stockholms medlemmar kallas härmed till kårstämma
torsdagen den 24 februari 2022 kl. 18.30
i konferenslokaler på Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26.
Kallelse är utsänd till våra medlemmar.
Kårstämman kommer att genomföras i enlighet med gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten,
varför sena justeringar kan bli aktuella.
Möjlighet till digital medverkan erbjuds.

Ladda ned:
KALLELSE
DAGORDNING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Handlingar till stämman kommer att publiceras här på sidan två veckor innan kårstämman (stämmodagen inräknad).