Sjövärnskåren Stockholm kallar till kårstämma 2022

Sjövärnskåren Stockholms medlemmar kallas härmed till kårstämma torsdagen den [...]