Beroende på hur smittläget ser ut och vilka rekommendationer från Fohm (Folkhälsomyndigheten)  som gäller så genomför vi kårstämma den 24 februari 2022, antingen digitalt eller på Sjöfartshotellet vid Slussen.

Mer information och kallelse kommer att skickas till våra medlemmar samt publiceras på våra sociala medier och här på hemsidan.

Men boka redan nu in den 24 februari kl 18.00.