Kårstämma för Sjövärnskåren Stockholms medlemmar

Beroende på hur smittläget ser ut och vilka rekommendationer från [...]