Kårens första digitala kårstämma är nu genomförd kvällen den 25 februari utan större missöden eller teknikproblem.

Enligt tradition gick styrelsen först igenom verksamhetsberättelsen för 2020 innan ordinarie kårstämmoförhandlingar drog igång.

Röstlängden fastställdes till 30 röstberättigade och en gäst, en något förändrad arbetsordning användes för att underlätta förfarandet vid det digitala mötet. Deltagarna uppmanades meddela om de motsatte sig något föreslaget beslut innan det klubbades igenom.

Kårstämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 och valberedningens godkändes, hur styrelsen konstituerade sig kan du se HÄR!

Nu får vi verkligen hoppas att kårstämman 2022 kan genomföras som fysiskt möte, även om vi även fortsättningsvis kan erbjuda möjligheten att deltaga digitalt
– ett bra sätt att värna föreningsdemokratin!