Sjövärnskåren Stockholms medlemmar kallas härmed till kårstämma torsdagen den 25 februari 2021 kl. 18.30.
På grund av rådande pandemi hålls årets kårstämma helt digitalt via google meets.
Länk/mötesinbjudan till mötet skickas ut till de som anmält sig, per e-post, dagarna innan kårstämman.
Handlingar och underlag till kårstämman kommer att publiceras här på hemsidan.

KALLELSE (öppnas i ny flik)
DAGORDNING (öppnas i ny flik)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2020 (öppnas i ny flik)
BUDGET 2022 (öppnas i ny flik)
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (öppnas i ny flik)

Program:
18:15 Uppstart digitalt möte
18:30 Kårstämma

Anmälan till kårstämma görs med namn och e-postadress till KÅREN (klicka för e-post)
Senast onsdagen 24/2 behöver vi ha din anmälan för att hinna skicka ut länken till det digitala mötet.
Har du inte tillgång till internet kan du delta i mötet via telefon,
kontakta då Per Nordlund på telefon 0735-12 17 78 senast den 24/2 för instruktioner.

Varmt välkomna!

Till dess,
tvätta händerna, håll avståndet, värna de äldre och ta ansvar!

Styrelsen,
Sjövärnskåren Stockholm