Onsdag 16 december kl. 18.30, digitalt föredrag via ZOOM i samarbete med SOSS (Sjöofficerssällskapet i Stockholm)! 
Örlogskapten Jonas Kindgren, sjövärnskårist och lärare i taktik och Krigsvetenskap på
Försvarshögskolan håller föredrag under rubriken:
”Fråga inte vad du kan göra för maskinerna,
fråga vad maskinerna kan göra för dig!”

Hur kommer tekniken att förändra vår vardag och framtidens krig?
Om AI, Autonoma system o farkoster i en marin miljö med hänsyn till teknik, taktik, juridik och etik.
Föredraget är på en övergripande nivå för att passa alla, även de utan djupare teknisk kunskap.
 
Anmäl dig till KLUBBMÄSTAREN (klicka)  senast 15 december, så skickas länken till evenemanget via e-post innan föredraget.