Vi har i Sjövärnskåren Stockholm fattat beslutet att tillfälligt ställa in vår hemortsutbildning för ungdomar som vi normalt genomför på torsdagskvällar på MHS Karlberg. Ledningen på Karlberg har också valt att stänga alla utbildningslokaler resten av terminen.
Beslutet är fattat med grund i att vi samlar ungdomar från ett geografiskt spritt område och vi vill inte bidra till nya smittvägar.
Vi följer utvecklingen i samhället mycket noggrant och om läget stabiliseras kommer vi att hålla utbildningen som vanligt. Därför ber vi våra ungdomar att hålla sig uppdaterade via vår kommunikationskanal #slack om kommande verksamhet.

För våra vuxna elever så får ni aktuell information från era instruktörer. Vissa lektioner hålls via webbverktyg, praktik och examination, som kräver fysisk närvaro, ställs in. All information ni behöver kommer till er genom ordinarie kommunikationskanaler.

Det föredrag om de nya ubåtarna som skulle ha genomförts den 26 mars skjuts på framtiden, vi återkommer med en ny inbjudan när smittspridningsläget har stabiliserats.

Vi återkommer till alla berörda om något förändras i vår bedömning!