Föredraget skjuts upp, ny inbjudan kommer då smittspridningsläget i samhället har stabiliserats!