Årets kårstämma genomfördes kvällen den 20 februari på Scandic Sjöfartshotellet vid Slussen.

Över femtio röstberättigade medlemmar och några gäster deltog vid förhandlingarna och under middagen efteråt.

En enhällig stämma röstade igenom de förslag till stadgeändringar som styrelsen hade föreslagit i en proposition inför mötet.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet och valberedningens förslag röstades igenom.

Vår ordförande sedan många år, Anders Kallin, lämnade över ordförandeklubban till tidigare vice ordförande Linnea Stake.

Hur nya styrelsen konstituerat sig kan du se här!

Under middagen tilldelades mycket välförtjänt Mattias Widlund Sjövärnskårernas Riksförbunds silvermedalj, Anders Kallin gratulerades i efterskott då han fyllt jämnt och Linnea Stake fick SLFK:s silvermedalj (Stockholms Länsförbund för Krisberedskap).