Under lördagen den 14 december genomförde Sjövärnskåren Stockholms slutövning för den fartygsförlagda utbildningen ”Praktik N8” med en heldagsövning Gålö – Sandhamn – Gålö. Samtliga tre elever godkändes och är nu klara med den här delen av sin utbildning. Totalt har sex medlemmar i Sjövärnskåren Stockholm arbetat som instruktörer.

Ett stort grattis säger vi till våra elever och ett stort tack till våra instruktörer.