Lördagen den 2 november deltog Sjövärnskåren Stockholm med vårt fartyg SVK 752 Märsgarn i en SAR-övning (Sjöräddning). Det var Roslagens Sjövärnskår som arrangerade övningen i vattnen utanför Kapellskär. Vår besättning fick bland annat träna på samverkan, spaning, navigation och manövrering i för dem okända vatten.

Förutom egen besättningen hade vi gäster från Roslagens Sjövärnskår och samt hundpatruller för landsök. Förutom Roslagens Sjövärnskår och Sjövärnskåren Stockholm deltog också Södermanlands Sjövärnskår, Kustbevakningen, Polisen, och den ideella organisationen SAR Sweden som hade med hundpatruller och fyrhjulingar.

Stort tack till Roslagens Sjövärnskår för att vi fick vara med!