Det börjar bli lite av en tradition – Sjövärnskåren Stockholms deltagande på ”Alla kan rädda liv”-dagen vid Sjöhistoriska museet. I vanlig ordning drog evenemanget många besökare och Sjövärnskårens tält var välbesökt.

Förutom Sjövärnskåren deltog flera organisationer och myndigheter med tydlig säkerhetsprägel, bland annat Kustbevakningen, Svenska Sjöräddningssällskapet och Polisen.


Sjövärnskåren Stockholm visade besökarna hur de ska agera om de påträffar en livlös person. Att kunna hjälpa en människa med hjärtstillestånd genom att göra hjärtkompressioner och inblåsningar kan vara skillnad mellan liv och död och är en kunskap alla bör ha. Läs mer om hjärt- lungräddning hos Svenska rådet för för hjärt- lungräddning.