Krisövningen Siri

Ett fartyg är på väg från Årsta till Utö [...]