Under kvällen den 21 maj genomförde vi i en navigationsrunda med vårt fartyg m/s Vitsgarn inom ramen för vår N8-utbildning. För du vet väl att Sjövärnskåren Stockholm utbildar både nautiker och maskintjänstpersonal till våra fartyg.

   

Förutom egen utbildning stöder vi bland annat Hemvärnet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med övningar, transporter och stöd vid kriser.

Läs mer om vår vuxenutbildning här