Du som är medlem i Sjövärnskåren Stockholm eller Södertörns Sjövärnskår och har genomgått Grundkurs, Fortsättningskurs eller Praktikkurs vid Sjövärnskårens sommarskolor skall nu ha fått en kallelse till höstens hemortsutbildning. Har du inte fått kallelsen så bör du omgående kontakta ungdomsansvarig.

Vi samlas kl 18.15 vid Smedsvalvet på MHS Karlberg den 24:e Augusti för det första tillfället. Inskrivning sker på plats (även för de som inte har fått kallelse och medlemmar i andra kårer). Om du har förhinder så kontakta ungdomsansvarig och meddela det. Under hösten träffas vi varje torsdag mellan kl 18.15-20.30, med uppehåll för höstlov.

I utbildningen ingår bland annat navigation, sjömanskap, sjukvård, totalförsvarsupplysning (TFU) samt deltagande i arbetshelg på Märsgarn under hösten och våren.

Godkänt deltagande vid hemortsutbildningen är ett krav för att kunna fortsätta till nästa sommarskola. Deltagande är således obligatoriskt även för de som redan har tagit intyg på navigationen. Utlandsboende överenskommer med ungdomsansvarig om en individuell studieplan under eget ansvar.

Välkomna till hemortsutbildningen!