Den 23 mars hälsar vi den nya generalsekreteraren i SVKRF Mats Hansson välkommen som föredragshållare. Under kvällen berättar Mats om sin karriär i Försvarsmakten, med fokus på internationell tjänst och Mats specialkompetens inom GENDER, där han är SME (Subject Matter Expert).

Föredraget börjar kl 18.30 i samlingssalen på MHS Karlberg (kom i tid), kåren bjuder på enklare förtäring under kvällen. Ta gärna med familjen eller andra intresserade. Anmälan för samtliga deltagare senast den 19 mars HÄR (samt mer information).