Nu är ansökan öppen för instruktörer till Sjövärnskårens sommarskolor. Vi söker dig som är yrkesofficer, reservofficer, före detta yrkes- eller reservofficer, före detta värnpliktig officer, frivilliginstruktör, hemvärnsbefäl eller har en annan bedömt lämplig instruktörskompetens.

Skolorna genomförs på fyra ställen i landet med tidpunkter enligt nedan:

  • Sommarskolan Lungön: 28/6—16/7
  • Sommarskolan Märsgarn 1: 27/6—15/7
  • Sommarskolan Märsgarn 2: 17/7—4/8
  • Sommarskolan Kungsholmen: 28/6—16/7
  • Sommarskolan Känsö: 28/6—16/7

Ansökan är öppen till den 28 februari.

För mer information, klicka här.

För att ansöka, klicka här.