Sjövärnare!
2016 börjar lida mot sitt slut och vi kan se tillbaka på ett händelserikt år. Som vanligt har vi deltagit i ett antal evenemang och aktiviteter. Jag roade mig med att gå igenom vår Facebook-sida från januari fram till idag och gläds åt den omfattande verksamhet vi bedrivit. Det är också glädjande att det är både inom ungdoms- och vuxenverksamheten som vi visar upp oss och är efterfrågade.

I förra årets julbrev skrev jag att vi hade startat en båtgrupp med några vuxna medlemmar som tar hand om vårt fartyg M/S Märsgarn. Sedan dess har vi övertagit en till 700-båt, från Roslagens Sjövärnskår, som numera heter M/S Vitsgarn. I och med övertagandet blev det än mer att göra för båtgruppen som lägger ner mycket arbete på att få fartygen i bra skick. Likt förra året blev M/S Märsgarn MFI-godkänd och uthyrd till sommarskolorna vilket ger en bra intäkt till underhållet av fartygen.

Året har inneburit fortsatt fokus på vår vuxenverksamhet. Våra kompetenta instruktörer utbildade under våren flera vuxna medlemmar som förtjänstfullt tog examen i Fartygsbefäl klass VIII – stort grattis till er! En ny kull om ca 25 vuxna elever startade under hösten utbildning mot förarbevis och kustskepparexamen. Hemortsutbildningen för ungdomarna som vi genomför tillsammans med Södertörns Sjövärnskår har i höst haft ett rekordstort deltagande vilket är fantastiskt roligt.

Med två fartyg i vår verksamhet har vi stora möjligheter att genomföra praktisk navigering och andra övningar för våra medlemmar som deltar i utbildningen men också för de båtbesättningar som är under uppbyggnad.

Våra 700-båtar har många år på nacken och kräver underhåll. M/S Vitsgarn ligger just nu på Tenö varv för översyn. Vi har de senaste åren haft förmånen att få fondmedel beviljat för bland annat uppgradering av navigationsutrustning och varvsbesök, vilket ha varit mycket värdefullt. För att fortsätta renoveringarna och få dem i långsiktigt gott skick behöver både M/S Märsgarn och M/S Vitsgarn dock ytterligare arbeten som kostar pengar.

Vill du bidra till våra fartyg? Alla donationer och bidrag tas tacksamt emot till kårens plusgirokonto 198693-4, glöm inte att ange namn och ”700-båtar” vid inbetalning.

I samband med kårens 102-årsfirande och glöggmingel på Sjöfartshuset den 12 december lanserade vi en ny hemsida www.sjovarnskarenstockholm.se här kan du hålla koll på vår verksamhet och anmäla sig till evenemang – sidan fungerar även utmärkt i mobilen!

Från och med årsskiftet kommer vi att byta adress till:

Sjövärnskåren Stockholm
c/o Drottning Victorias Örlogshem
Teatergatan 3
111 48 Stockholm

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till er alla för ett fantastiskt arbete under 2016 och med en tillönskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Sjövärnsår!

Bästa Sjövärnshälsningar,

Anders Kallin
Ordförande
Sjövärnskåren Stockholm
ordforande@sjovarnskarenstockholm.se